Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

450) Μ.Κ.Ο. Ένας ατέλειωτος χορός εκατομμύριων μέσω αδιαφανών διαδικασιών είχε στηθεί πάνω στις Μ.Κ.Ο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), ενώ ο κρατικός έλεγχος απουσίαζε επιδεικτικά.

 Μ.Κ.Ο.


Η απόλυτη απουσία αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος διαχείρισης της ανθρωπιστικής κι αναπτυξιακής βοήθειας και της χρηματοδότησης των Μ.Κ.Ο με την διαχρονική και διακομματική κάλυψη στο φαύλο αυτό σύστημα, οδήγησε στην απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από άλλα υπουργεία και φορείς, καθώς κανείς δεν γνώριζε ποιόν πλήρωνε και γιατί.
Μόλις το 2011 αποφασίστηκε η έρευνα των ανοικτών προγραμμάτων των Μ.Κ.Ο η οποία ακόμα φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Το μεγάλο θέμα τώρα είναι να υπάρξει πλήρης και εξαντλητικός έλεγχος, όχι μόνο από τους ορκωτούς λογιστές αλλά και με την πιστοποίηση από ειδικές υπηρεσίες της Πολιτείας ή ακόμα και ξένους ειδικούς της υλοποίησης των προγραμμάτων βάσει των προδιαγραφών που είχαν τεθεί και βάσει των οποίων πληρώθηκαν οι Μ.Κ.Ο.
Ήδη έχει διαπιστωθεί από τους ορκωτούς λογιστές ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή χρηματοδοτήσεων από Μ.Κ.Ο, λόγω μη νομίμων παραστατικών. Το 2006 είχε επιβληθεί η υποχρέωση κατάθεσής εγγυητικών επιστολών από τις Μ.Κ.Ο, κανείς δεν φρόντισε να προβλεφθεί η υποχρέωση κι ανανέωση των εγγυητικών επιστολών. Το κράτος θα πρέπει να αναζητήσει την επιστροφή των χρημάτων από διαλυμένες Μ.Κ.Ο.
Στην χώρα μας η δράση των Μ.Κ.Ο επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή τις γνωστές υποθέσεις διαφθοράς και καταληστεύσεως των κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό που ουδέποτε ήρθε στο προσκήνιο είναι η δράση κι ο ρόλος ορισμένων Μ.Κ.Ο για πολύ σοβαρότερους λόγους και συγκεκριμένα ως προς την απειλή που θέτουν οι οργανώσεις αυτές για την εθνική ασφάλεια και ακόμα την ίδια την ύπαρξη της χώρας.
Μ.Κ.Ο με μέλη που δεν προκύπτουν από εκλογές, δεν είναι υπόλογα έναντι ουδενός και το επιχείρημα που συχνά επικαλούνται ότι εκφράζουν την κοινωνία των πολιτών, δεν έχει πραγματική ή δυνάμενη βάση για να επαληθευτεί, τέλος η οικονομική τους αυτονομία και ουσιαστικά η ανεξαρτησία τους εξαρτώνται από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Οι Μ.Κ.Ο πρέπει να εξασφαλίζουν πόρους από ιδιωτικές χορηγίες κι όχι το κράτος να καλύπτει τα χρηματοδοτικά κενά τους, γιατί τότε θα έχουμε φαινόμενα δυσλειτουργίας και διαφθοράς.