Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

411) Νέο ἑλβετικό παράδειγμα


Τό πρόσφατο ἑλβετικό δημοψήφισμα τάραξε γιά
τά καλά τό εὐρωπαϊκό κατεστημένο. Οἱ Ἑλβετοί
πολίτες μέ ὁριακή διαφορά (50.3%) ἀποφάσισαν νά
μειώσουν τήν μεταναστευτική ροή πρός τή χώρα
τους, γιά τήν ὁποία εἶχε ἤδη μπεῖ φραγμός καί
πρόσφατα. Θυμίζουμε ὅτι ἡ χώρα διέθετε ἀπό χρόνια μιά ἐξαιρετικά
ε ὐ ν ο ϊ κ ή νομοθεσία καί εἶχε καταστεῖ μ α γ ν ή τ η ς γιά πολίτες ε ὐ ρ ω π α ϊ κ ῶ ν
καί μή χωρῶν.

 
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ Ἑλβετία τῶν 5.000.000 πολιτῶν νά ἀποκτήσει καί 2.000.000 μετανάστες,
νόμιμους ἤ νομιμοποιημένους, πού κάθε χρόνο
αὐξάνονται κατά 70.000 περίπου, δηλαδή σέ ποσοστό
1% τοῦ πληθυσμοῦ ἐτησίως! Πάντως εἶναι γεγονός
ὅτι οἱ 7 στούς 10 μετανάστες πού κατέφευγαν τήν
περίοδο 2010-2012 στή χώρα τῶν ρολογιῶν ἦταν
Εὐρωπαῖοι μέ ὑψηλή κατάρτιση.
Ἡ Εύρωπαϊκή Ἕνωση λύσσαξε. Σόιμπλε, Μπαρόζο,
Ρέντινγκ, Σβόμποντα κ.ἄ. ἀξιωματοῦχοι της
προειδοποίησαν γιά συνέπειες στίς διμερεῖς σχέσεις,
ἀπό τίς ὁποῖες ἐξαρτᾶται σέ μεγάλο βαθμό ἡ ἑλβετική
οἰκονομία. Πέραν ὅμως τοῦ ἐκβιασμοῦ, τί ἄλλο
ἐπιχείρημα ἔχει νά ἀντιτάξει κάποιος; Ὅπως ἀκριβῶς
ἡ ΕΕ προσπαθεῖ νά ἐλέγξει τά σύνορά της καί νά
περιορίσει τήν ἔλευση φτωχότερων πληθυσμῶν
ἔτσι ἔκανε καί ἡ Ἑλβετία. Καί μάλιστα ὄχι μέ μιά
ἀμφισβητούμενη κυβερνητική ἀπόφαση ἀλλά
μέ ἄμεση λαϊκή ἐτυμηγορία. Τά νεοφιλελεύθερα
φούμαρα περί «ἐλεύθερης διακίνησης ἀνθρώπων,
ἀγαθῶν καί κεφαλαίων» εἶναι γιά τούς χαχόλους - καί
τούς Ἑλβετούς δέν τούς χαρακτηρίζεις εὔκολα ἔτσι...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων...

 
Στό προηγούμενο φῦλλο μας ἐπιλέξαμε γιά ρητό δίπλα στόν τίτλο τοῦ
ἐντύπου μας τήν θαυμάσια φράση «Ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα
δέ Θεός κελεύει», ἀποδίδοντάς την στό Ὅμηρο. Ἔτσι τό βρήκαμε κάπου
γραμμένο καί παρότι μᾶς φάνηκε λιγάκι περίεργο νά διατυπώνεται στήν
Ἰλιάδα μέ τέτοιο τρόπο, σκεφθήκαμε πώς ἐνδεχομένως νά πρόκειται γιά
μεταγενέστερη ἀπόδοση. Καί τό ἀφήσαμε ἔτσι.
Τό λάθος αὐτό μᾶς τό ἐπεσήμανε εὐγενῶς ὁ κ. Κων/νος Γκουζίας πού
μᾶς παρέθεσε τήν πλησιέστερη νοηματικῶς φράση τῆς Ἰλιάδας «ἀλλ’ οὐ
Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα
πάντα τελευτᾷ·», πού
βεβαίως ἀπέχει ἀρκετά
ἀπό τό ρητό τοῦ τίτλου.
Παράλληλα μᾶς
παρέπεμψε στό φόρουμ
τῆς ἱστοσελίδας http://
lexilogia.gr ὅπου εἶναι καταχωρημένα τά πολύ ἐνδιαφέροντα πορίσματα
μιᾶς ἔρευνας σχετικά μέ τήν προέλευση τῆς φράσης αὐτῆς σέ διάφορες
γλῶσσες καί σέ διάφορες ἐποχές. Σᾶς προτρέπουμε νά τήν δεῖτε, εἶναι
πολύ ἐντυπωσιακή ἡ πορεία τῆς σχετικῆς ἀναδίφησης. Εὐχαριστοῦμε πολύ
τόν κ. Γκουζία καί παρακαλοῦμε ὅλους σας γιά τίς γόνιμες παρατηρήσεις
- ὑποδείξεις σας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ακυρώνονται τα
μεταλλαγμένα!

              

Επιστήμονες στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον
Γιάννη Σταματογιαννόπουλο (φωτό), καθηγητή γενετικής της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου
 Ο υ ά σ ι γ κ τ ο ν του Σιάτλ,
βρήκαν έναν δ ε ύ τ ε ρ ο γ ε ν ε τ ι κ ό κώδικα μέσα στο γονιδίωμα (DNA).
 «Για π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α από 40 χρόνια υ π ο θ έ τ α μ ε ότι οι αλλαγές στο DNA,
 που επιδρούν στον γενετικό κώδικα, αφορούν μόνο τη σύνθεση πρωτεϊνών.
 Τώρα γνωρίζουμε ότι αυτή η βασική υπόθεση σχετικά με την ανάγνωση
του ανθρώπινου γονιδιώματος μας προσέφερε μόνο τη μισή εικόνα. Τα καινούργια ευρήματα
δείχνουν ότι το DNA μας αποτελεί μια απίστευτα ισχυρή συσκευή αποθήκευσης πληροφοριών, την
οποία η φύση έχει εκμεταλλευθεί στο έπακρο και με μη αναμενόμενους τρόπους». ανέφερε ο
δρ. Σταματογιαν-νόπουλος στο δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.
Η ανακάλυψη του 2ου κώδικα ανοίγει νέους δρόμους στη κατανόηση των ρυθμιστικών
μηχανισμών του γονιδιώματος και κλείνει οριστικά το κεφάλαιο όπου ήθελε το DNA ως στατικό μη
διαμορφώσιμο από τις συνθήκες παράγοντα.
Ενώ οι μικροί «μάγοι» των μεταλλαγμένων τα τροποποιούσαν μηχανικά και υποτίθεται ότι
«περνούσαν» στο γονιδίωμα νέες ιδιότητες.
Η ανακάλυψη ότι στο γονιδίωμα καταγράφονται ταυτόχρονα δύο, τουλάχιστον, ξεχωριστοί κώδικες
άφησε έκπληκτους τους επιστήμονες...........

Συνέχεια στο: www.antifonitis.gr/

Αντιφωνητής