Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

402) Το γεφύρι του Ξηροκαμπίου είναι της ύστερης ελληνιστικής περιόδου,από το 100π.Χ. έως 30π.Χ. - OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: Το αρχαιότερο γεφύρι της Ευρώπης (Η γέφυρα του Ξηρ...