Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ήρων ο Αλεξανδρεύς - Η πρώτη ατμομηχανή του κόσμου - Αναφορά στον Ήρωνα τον Αλεξανδρινό (10 μ.Χ. -- 70 μ.Χ.) και στην εφεύρεση της αιολόσφαιρας που εάν δεν είχε παραμελιστεί τότε,η βιομηχανική επανάσταση θα μπορούσε να έιχε συμβεί 1700 έτη νωρίτερα.