Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Εθνικισμός στην Τέχνη [#33]

...Παντού όπου οι εβραίοι, παύοντας να είναι ένα έθνος έτοιμο να υπερασπιστεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, εγκαταστάθηκαν, αναπτύχθηκε ο αντισημιτισμός ή μάλλον ο αντι-ιουδαϊσμός... Εάν αυτή η εχθρότητα, αυτή η απέχθεια, δεν είχαν εκδηλωθεί προς τους εβραίους παρά μόνον σε έναν χρόνο και σε μια χώρα, θα ήταν εύκολο να επισημανθούν οι περιορισμένες αιτίες τους· όμως αυτή η φυλή, αντιθέτως, κυνηγήθηκε και μισήθηκε από όλους τους λαούς στους κόλπους των οποίων εγκαταστάθηκε… Ποιες αρετές και ποιες διαστροφές του εβραίου προκάλεσαν την καθολική εχθρότητα εναντίον του;ο εβραίος δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση να δεχθεί τους νόμους των ξένων λαών και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε ούτε να διανοηθεί να τους εφαρμόσει…Έτσι παντού όπου οι Εβραίοι εγκατέστησαν παροικίες, παντού όπου μεταφέρθηκαν, ζητούσαν όχι μόνο να τους επιτρέπουν να ασκούν τη θρησκεία τους, αλλά επίσης να μην τους υποβάλλουν στα έθιμα των λαών, στους κόλπους των οποίων είχαν κληθεί να ζήσουν και ακόμη, να τους αφήνουν να διακυβερνώνται από τους δικούς τους νόμους…Παντού ήθελαν να παραμείνουν Εβραίοι, και παντού πετύχαιναν προνόμια που τους επέτρεπαν να συγκροτούν ένα Κράτος μέσα στο Κράτος. Χάρις σ’ αυτά τα προνόμια, σ’ αυτές τις απαλλαγές, σ’ αυτές τις εξαιρέσεις από φόρους, γρήγορα βρίσκονταν σε κατάσταση καλύτερη από των ίδιων των πολιτών των πόλεων στις οποίες ζούσαν, είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια να συναλλάσσονται και να πλουτίζουν, και έτσι διήγειραν ζήλειες και μίση…
 
ΑΝΤΙΕΒΡΑΪΣΜΟΣ -ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ , BERNARD LAZARE Α’ έκδοση 
 
Κατηγορία Μόνιμες Στήλες