Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

268) ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Εθνικιστικός Λόγος [#25]

Θερμοπύλες
Τιμὴ σὲ κείνους ὅπου στὴ ζωή των
ὥρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες..
δίκαιοι κ' ἴσιοι σ' ὅλες των τὲς πράξεις,
ἀλλὰ μὲ λύπη κιόλας κι εὐσπλαχνία.
γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι, κι ὅταν
εἶναι πτωχοί, παλ' εἰς μικρὸν γενναῖοι,
πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε.
πάντοτε τὴν ἀλήθεια ὀμιλοῦντες,
πλὴν χωρὶς μίσος γιὰ τοὺς ψευδομένους.
Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν 

(καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι οἱ Μῆδοι ἐπὶ τέλους θὰ διαβοῦνε.
Κωνσταντῖνος Καβάφης 

 
Στο παραπάνω  ποίημα ο Καβάφης  αναφέρεται στην μάχη των Θερμοπυλών. Ορμώμενος  από την ιστορική μάχη ανάμεσα στους  Έλληνες και τον πολυάριθμο στρατό του Ξέρξη το 480 π.Χ.  , συνθέτει  το παραπάνω ποίημα για να υμνήσει όχι μόνο την ανδρεία και τη γενναιότητα  των Σπαρτιατών  τότε, αλλά και για όλους εκείνους που θέτουν έναν σκοπό, ανώτερο και σημαντικό  στη ζωή τους και τον υπερασπίζονται μέχρι τέλους. Ο τίτλος του ποιήματος οι << Θερμοπύλες>> συμβολίζει σήμερα κάθε αξία και θεσμό που αξίζει να φυλαχτεί. Οι άνθρωποι αυτοί που σαν γενναίοι Σπαρτιάτες μάχονται και θυσιάζουν τα πάντα για την διαφύλαξη των Θερμοπυλών  σήμερα είναι οι ακριβοδίκαιοι αγωνιστές  που δεν εθελοτυφλούν. Είναι όσοι παλεύουν και μοχθούν για το συμφέρον της πατρίδας μας και των συνανθρώπων μας. Είναι τέλος άνθρωποι που παραμένουν αμετακίνητοι στις αρχές τους και ακολουθούν το δυσκολότερο, αλλά ηθικότερο δρόμο της τιμιότητας και της αλήθειας.
Κατηγορία Μόνιμες Στήλες