Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ : Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της οικουμένης......

                ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕ ΩΡΕ
 Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της οικουμένης, που, ακριβώς επειδή ξεπέρασε το πρόβλημα της επιβίωσης, πριν από χιλιάδες χρόνια, αναζήτησε συμπαντικούς διανοητικούς ορίζοντες. Η επιβίωση ήταν και είναι ο βασικός λόγος που κατάφερε να κερδίσει την εγκεφαλική απαλλαγή των στοχαστών της και να οδηγηθεί σε θέσπιση πολιτισμικών ιδεών και φιλοσοφικών αντιλήψεων περί ζωής, που ισχύουν ακόμα. Και παρόλο που εμποδίζονταν, όπως και τώρα, από τα ελλειμματικά και συχνά βλαμμένα διαχειριστικά στοιχεία, που κατορθώνουν να πλειοψηφούν, θεμελίωσε τις μοναδικές λειτουργικές της συμπεριφορές, που ξεχώρισαν τον άνθρωπο από το λοιπό ζωικό βασίλειο με:
1. Πολιτισμικές ιδέες!
2. Πολιτική συνείδηση!
3. Νόημα της ελευθερίας!
4. Διανοητικές αναζητήσεις!
5. Πνευματικές καλλιέργειες!
6. Οργανωτικά προγράμματα!
7. Φιλοσοφική αντίληψη της ζωής!
8. Και την διαμόρφωση της κοινωνίας!https://www.facebook.com/pan.ellenios