Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ


 Προκειμνου νά δραιωθ ουδαιοχριστιανισμς παρουσιάζεται μ λληνοπρεπές προσωπεον. ντιγράφει μορφικά καί ἐπιφανειακά τάς λληνικάς δοξασας. πιθυμε νά παρατηρομε τήν ρχαα πολιτιστική κληρονομαν μας μσα πτά ματοϋάλια το ουδαιοχριστιανισμο. θνος μως πού προσκυν ξένον θεόν καταδικάζεται ες ποδούλωσιν καί φανισμόν. Ποος συνδει τ γνος τν λλήνων μέ ἀποκλειστικήν θρησκεαν; Το ξζει .... προτροπή το μήρου: «Πρόχνυ λέσθαι!»(Νά χαθες γονατιστς!) 


Αναρτήθηκε από ENDYMION