Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

145) Η κοσμολογική Μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων

Περί της καταγωγής των Ελλήνων 
 Η κοσμολογική Μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων». 
Ομιλητής : κ. Κουρτεσίδης Ηλίας, φιλόλογος. 
 
1. http://youtu.be/Zul5_5CisfM
 
2. http://youtu.be/wjLRSGucifk
 
3. http://youtu.be/kyzgYX6Lyb4