Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

144) Στην Τουρκοκρατία 3,5 χρόνια κάθε Πατριάρχης.

          
 ΚΑΨΑΛΑΣ ΔΗΜ:  Στην Τουρκοκρατία 3,5 χρόνια κάθε Πατριάρχης. 
 
 http://youtu.be/D6g_ZGJIegM
 
Διάλεξη στις 30.5.2013 . Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλειου
''ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ'' ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.