Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ (Δεύτερο)

ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΠΤΆ, ΑΛΛΆ ΤΟ ΘΑΎΜΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΆΤΩΝ                                                             ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ
Η Ελληνική γλώσσα , είναι η γλώσσα που μέχρι το έτος 1975 το αλφάβητόν της είχε 24 γράμματα, εξ αυτών 7 φωνήεντα, 17 σύμφωνα; και 11 διφθόγγους. Είναι η γλώσσα που είχε δύο πνεύματα την ψιλή και δασεία, και είχε τρεις τόνους την οξεία την βαρεία και την περισπωμένη.
Είχε τρία άρθρα ο, η, το και τρία γένη: αρσενικόν, θυλικόν και ουδέτερον είχε και πέντε πτώσεις και τρεις κλίσεις, είχε τα ρήματα, ομαλά και ανώμαλα.
Είναι η γλώσσα με το πλουσιότερο λεξιλόγιο εις τον κόσμον. Την γραμματική αυτή εδιδάσκοντο οι Ελληνόπαιδες έως το1975, ήτο η γραμματική του σοφού ανδρός Αχιλλέως Α. Τζαρτζάνου. Αυτή ήτο η γλώσσα που ομιλούσαν ακαλύπτως οι πρόγονοί μας και είναι ηλικίας 11.500 ετών. Αυτήν τη γλώσσα επέλεξε και ο Κ.Η.Ι.Χ. ( ΧΡΙΣΤΌΣ ), διότι είναι η Δική του γλώσσα δια να ειπή, όταν τον πλησίασαν οι Έλληνες δια να ακούσουν τον Θε'ι'κόν του λόγον '' Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου''.
Μετά το 1975 εις την Ελλάδα έχομεν την κυριαρχία μιας μικρής ομάδος ''ανθρώπων'' με περιορισμένας πνευματικάς ικανότητας των αυτοαποκαλούμενων προοδευτικών και την αντικατάστασιν της γραμματικής του κου Τζαρτζάνου με αυτήν του Τριανταφυλλίδη, μιά γραμματική προερχομένη από άτομα περιορισμένων πνευματικών ικανοτήτων ή και ατόμων με στοιχεία ανθελληνισμού, μια γραμματική φτιαγμένη από συμπλεγματικούς, αδυνάτους και ασήμαντους. Σε αυτήν κουρεύτηκαν και κλαδεύτηκαν πολλά. Κλάδεψαν τα πνεύματα, κούρεψαν τους τόνους, δολοφόνησαν τας κλίσεις, εξοστράκισαν τα ανώμαλα ρήματα. Ούτως οι Ελληνόπαιδες μαθαίνουν λιγότερα. Και αυτό εσυνεχίσθη μέχρι το πρώτον μέσον του έτους 2012. Δια το σχολικό έτος 2012-2013 τα φερόμενα ''βιβλία'' του δημοτικού σχολείου δολοφονούν τον Ομηρον, τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη.........
Ως γνωστόν ο Όμηρος είναι ο μεγαλύτερος ποιητής όλων των αιώνων και όλων των εποχών.
Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, γραμμένα το 800π,χ., περίπου , είναι τα βιβλία που έχουν διαβαστεί περισσότερον, από άλλα βιβλία παγκοσμίως, έχουν γυριστεί ως υπερπαραγωγές εις τον κινηματογράφο. Τα ποιήματα του είναι γραμμένα εις την Ελληνικήν, το θαύμα των θαυμάτων.
Αυτής της γλώσσης εμείς είμαστε οι κληρονόμοι και οι φυσικοί διάδοχοι. Αυτήν μιλούσαμε μέχρις το 1975. Η παγκόσμιος σημερινή φιλοσοφία είναι γραμμένη εις τα Ελληνικά από τους Πλάτωνα, Σωκράτη, Αριστοτέλη και ο Μέγας Αλέξανδρος εδιδάχθη την Ιλιάδα και την Οδύσσεια από τον διδάσκαλο του τον Αριστέλην 
Εις ουδένα άνθρωπον παγκοσμίως περνά από το μυαλό του να αλλάξει έστω και ένα γράμμα από τον Ομηρον. Εις Ιαπωνίαν υπάρχουν Ιάπωνες που φέρουν μίαν κονκάρδα εις το πέτο, δηλωτικό ότι γνωρίζουν τον Όμηρον απ` έξω. Εις τα δημοτικά σχολεία της Αγγλίας και όχι μόνο, εισάγονται τα Ελληνικά και οι Άγγλοι δηλώνουν υπερήφανοι που θα μάθουν την γλώσσαν του Πλάτωνα, του Σωκράτη του Αριστοτέλη. Εις τα μεγάλα Πανεπιστήμια παγκοσμίως υπάρχει έδρα Αρχαίων Ελληνικών, Ευρωπαίοι έχουν προτείνει την καθιέρωσιν της Ελληνικής, ως μητρικής γλώσσης και ξένοι εις το διαδίκτυο γράφουν ειδήσεις εις τα αρχαία Ελληνικά. Ειδήμονες επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών δηλώνουν ότι εις το μέλλον οι Η/Υ θα διαβάζουν μόνο Ελληνικά.
Υποστηρίζουν δε μερικοί, πως τα Αγγλικά και τα κομπιούτερ είναι φτιαγμένα για ηλίθιους, διότι είναι απλοϊκά. Και επειδή τα ''αγαθά κόποις κτώνται'' η γνώσις είναι ένα πολύτιμο αγαθόν, το οποίον ικανοποιεί και εμάς τους ίδιους, αλλά έχει και την θετικήν του ευεργεσίαν προς το κοινωνικόν σύνολον. Η δέ γνώσις δέν αποκτάται με την χαλαρότητα τής ευκολίας αλλά με την αρετήν του κόπου και της επιμέλειας. Δια τούτο επιστρέφομεν εις το μεγαλείον, την λαμπρότητα και την δόξαν.
Επιστροφή εις την γραμματικήν Αχιλλέως Τζαρτζάνου.
ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ

Άρθρο από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα 14/3/2013